Không có ảnh

Tin , yêu và sống.

5 Tháng Năm, 2013 admin 0

Thôi thì cứ tin đi… Tin rằng sau thất bại là thành công, sau bóng tối là ánh sáng, tin thành công rực rỡ sẽ […]

Không có ảnh

Làm lại từ đầu

14 Tháng Tư, 2013 admin 0

Mỗi ngày bạn có được trên Trái Đất là một lần “chơi lại”. Mỗi ngày là một cơ hội mới để làm cho đúng những […]