* Chạy quá lâu ….sẽ mệt
* Đứng quá lâu…..sẽ mỏi
* Vấp quá nhiều ….. sẽ đau
* Đợi quá lâu…… sẽ chán
—–
Vì thế
——
* Đừng chạy theo những gì không thuộc về mình
* Đừng đứng đợi những gì mà mình không thấy trước mắt
* Vấp ngã phải biết tự đứng dậy
* Và …Đừng chờ đợi những gì mà không bao giờ đến .

Những câu nói hay về tình yêu: Tuyển tập những câu nói hay về cuộc sống (P.1)

Những câu nói hay về tình yêu: Tuyển tập những câu nói hay về cuộc sống (P.1)

Comments

comments