“Hạnh phúc và thành công không đo bằng những gì ta đạt được hoặc có trong tay, mà chính là ở những gì ta cảm nhận được trong cuộc sống”

bài học cuộc sống cha chia sẻ cho con

Comments

comments