Càng trưởng thành, bạn sẽ nhận ra rằng tranh luận đúng sai hơn thua với người khác đôi khi không còn qua trọng nữa. Quan trọng hơn cả là chỉ muốn bình yên!


binh yen

Comments

comments